PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

O NAS

 

 

 

 

 

Oferujemy kompleksową obsługę formalno-prawną z zakresu ochrony środowiska, która pomoże wywiązać się z obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcy, prywatnym podmiocie, rolniku czy na organie administracji publicznej. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb każdego Klienta. Uczestniczymy w procedurach mających na celu uzyskanie pozytywnych decyzji na realizację inwestycji oraz pozwoleń/zezwoleń potrzebnych podczas eksploatacji przedsięwzięć.

OFERTA

i

Ocena oddziaływania na środowisko

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Udział w rozprawach administracyjnych
 • Odwołanie od decyzji do SKO, WSA, NSA
 • Analiza porealizacyjna
 • Prognoza oddziaływania na środowisko
 • Raport ornitologiczny, raport chiropterologiczny
 • Analiza akustyczna
 • Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku
 • Analiza migotania cienia (program WindPRO)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza
 • Wizualizacja GIS
 • Analiza wykonalności przedsięwzięcia
i

Pozwolenia sektorowe

 

 • Zgłoszenia instalacji
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Pozwolenie zintegrowane
 • Pozwolenie wodnoprawne
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Zezwolenie na magazynowanie odpadów
 • Zezwolenie na transport odpadów
i

Ekspertyzy, sprawozdania i wnioski

 • Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska – „stały abonament”
 • Opłaty środowiskowe
 • KOBiZE
 • PRTR
 • Ekspertyzy botaniczne, dendrologiczne
 • Ekspertyza krajobrazowa z elementami audytu krajobrazowego
 • Wnioski o warunki zabudowy
 • Wniosek o wycinkę drzew
 • Program Ochrony Środowiska
 • Wyznaczanie stref przemysłowych i obszarów ograniczonego użytkowania
 • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń Chłodniczych

ZREALIZOWANE DOKUMENTACJE

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w gm. Zblewo.

Raport ooś dla Centrum Sportów Wodnych i Centrum Turystyki Zdrowotnej na terenie Cukrowni w gminie Żnin.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie indyczników w gminie Bogdaniec.

Raport ooś wraz z monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym dla Parku Wiatrowego Janikowo.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na budowie stacji paliw dla samochodów ciężarowych w gminie Pruszcz Gdański.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na intensyfikacji produkcji soli suchej umożliwiającej przetworzenie całości produkcji soli mokrej w gminie Janikowo.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej w gminie Kwidzyn.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na instalacji zbiornika kontenerowego LNG wraz z odmierzaczem w Olsztynie.

Ekspertyza przyrodnicza z zakresu ornitologii i chiropterologii dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku usługowego w gminie Grzmiąca.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali lodowiska w Bydgoszczy.

Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustów drogowych w gminie Biała.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych w gminie Tuchola.

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w gminie Krasnopol.

Pozwolenie wodnoprawne na usunięcie trzcinowisk z brzegów i wód jeziora w gminie Żnin.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku o funkcjach: usługowej (hotel), biurowej i handlowej z garażem podziemnym przy Al. Krakowskiej w Warszawie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni drobiu w gminie Pisz.

Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu w gminie Giżycko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkaniowych i hotelowych z usługami, garażami i wjazdami przy ul. Poloneza w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ramach pozwolenia zintegrowanego w gminie Bieżuń.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do rowu w gminie Bobrowniki.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 kurników i odchowalni dla kur niosek w gminie Lutocin.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego w gminie Kowalewo Pomorskie.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Rogowo.

SEKTORY

Oferujemy swoje usługi dla Klientów z sektorów: energetyki, górnictwa, rolnictwa, instytucji rządowych, administracji publicznej, farmacji, komunikacji drogowej i kolejowej, lotniczej, gospodarki komunalnej i przemysłu.

Przemysł

Inwestycje drogowe

Rolnictwo

Zaudowa mieszkaniowa

Obsługa prawna

Odnawialne źródła energii

Wydobywanie kopalin

Oczyszczalnie ścieków

Pobór wód

Hale przemysłowe

Ochrona krajobrazu

Infrastruktura elektromagnetyczna

REFERENCJE

Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych AGRO-KŁOS

„Firma EkoPolska Sp. k. jest niezawodnym partnerem. Zatrudnia solidnych i godnych zaufania pracowników wyróżniających się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska, co umożliwiło profesjonale i rzetelne wykonanie dokumentów.”

Zespół Badawczo-Projektowany MOSTY-WROCŁAW S.c.

„Zamówione opracowanie zostało wykonane rzetelnie i terminowo. Wysoki poziom wiedzy i zaangażowania sprawia, że współpraca z firmą EkoPolska Sp. k. przebiegała profesjonalnie.”

Solanum Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o.

„Współpraca odbywała się komfortowo dla inwestora – cechą charakterystyczną firmy jest sprawna komunikacja elektroniczna i błyskawiczna reakcja na sugestie i często nietypowe prośby inwestora. Z dużą cierpliwością pracownicy dokonują niezbędnych zmian w dokumentach. Dużym atutem firmy jest bezpośredni kontakt ze specjalistami poszczególnych dziedzin przy opracowywaniu dokumentów. Zarówno pracownicy jak i kadra zarządzająca jest zawsze do dyspozycji inwestora i zorientowana w zaawansowaniu projektu w poszczególnych urzędach, co jest wyjątkiem w tej branży.”

Andrzej Mey Gospodarstwo Rolne

„Firma dała się poznać jako solidny i profesjonalny partner, który zatrudnia godnych zaufania oraz bardzo pomocnych pracowników posiadających dużą wiedzę z zakresu ochrony środowiska, co pozwoliło na rzetelne, profesjonalne i szybkie przygotowanie potrzebnych dokumentów.”

ATS S. A.

„Firma EkoPolska Sp. k. jest niezawodnym partnerem, sprawnie komunikującym się i błyskawicznie reagującym na sugestie i nietypowe prośby Inwestora. Nie mając żadnych uwag co do solidności wykonywanych usług z zakresu ochrony środowiska oraz lojalność wobec naszej firmy, z przyjemnością mogę polecić firmę wszystkim potencjalnym klientom.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej

„Rekomendujemy firmę EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. jako godną polecenia dla inwestorów szukających fachowego wykonawcy dla sporządzenia dokumentacji środowiskowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.”

ENERGA-VEST Tomasz Filochowski

„Sporządzony przez firmę raport środowiskowy został wykonany rzetelnie oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co pozwoliło na szybkie uzyskanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozytywnej decyzji środowiskowej.”

Biuro Projektów Drogowych KFG Design

„Dokumenty zostały sporządzone fachowo, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskały akceptację organów opiniujących.”

ASPAK Usługi Budowlane

„Dokumentacja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, z rozszerzonym zakresem
informacji obejmującym specjalistyczną analizę w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji, dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, a także rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Należyte wykonanie zadania potwierdzone zostało uzyskaniem stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze stwierdzeniem braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, w krótkim okresie oczekiwania.”

Zbigniew Sołtys Gospodarstwo Rolne

„Przystępując do rozbudowy mojego gospodarstwa nawiązałem owocną współpracę z firmą EkoPolska Sp. k. Pomimo znacznej odległości od siedziby firmy, jej przedstawiciele przybyli do miejsca lokalizacji inwestycji, gdzie przeprowadzili wizję terenową oraz przeprowadzili wywiad na temat planowanego przedsięwzięcia.”

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Paweł Zabielski

„Fachowość podejścia do zagadnienia oraz zaangażowanie pracowników przy wykonywaniu dokumentacji stanowi dowód wiarygodności firmy. W związku z powyższym udzielam rekomendacji firmie EkoPolska i polecam ją kolejnym inwestorom.”

ARTERIA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

„Wysoki poziom wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i pracowników formy sprawia, iż z przyjemnością możemy polecić firmę EkoPolska jako solidnego partnera przy realizacji opracowań z zakresu ochrony środowiska.”

Biuro Andrzejewski Pracownia Projektowa

„Dokumentacja została sporządzona w sposób w pełni fachowy, przy zachowaniu uzgodnionych terminów. Efekty pracy spełniają wszystkie, stawiane przez moją pracownię wymagania. Rzetelność i profesjonalne podejście do powierzonych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników zatrudnionych w firmie.”

Enwiat Sp. z o.o.

„Zamówione opracowania zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wobec powyższego potwierdzamy rzetelność, profesjonalizm wykonania dokumentacji, a także pełne zaangażowanie i miłą atmosferą podczas współpracy.”

ZAUFALI NAM

KONTAKT

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41