PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ W OCHRONIE ŚRODOWISKA

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

O NAS

ekopolska

 

Oferujemy kompleksową obsługę formalno-prawną z zakresu ochrony środowiska, która pomoże wywiązać się z obowiązków jakie spoczywają na przedsiębiorcy, prywatnym podmiocie, rolniku czy na organie administracji publicznej. Naszą ofertę dostosowujemy do potrzeb każdego Klienta. Uczestniczymy w procedurach mających na celu uzyskanie pozytywnych decyzji na realizację inwestycji oraz pozwoleń/zezwoleń potrzebnych podczas eksploatacji przedsięwzięć.

OFERTA

i

Ocena oddziaływania na środowisko

 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Udział w rozprawach administracyjnych
 • Odwołanie od decyzji do SKO, WSA, NSA
 • Analiza porealizacyjna
 • Prognoza oddziaływania na środowisko
 • Raport ornitologiczny, raport chiropterologiczny
 • Analiza akustyczna
 • Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w środowisku
 • Analiza migotania cienia (program WindPRO)
 • Inwentaryzacja przyrodnicza
 • Wizualizacja GIS
 • Analiza wykonalności przedsięwzięcia
i

Pozwolenia sektorowe

 

 • Zgłoszenia instalacji
 • Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Pozwolenie zintegrowane
 • Pozwolenie wodnoprawne
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów
 • Zezwolenie na magazynowanie odpadów
 • Zezwolenie na transport odpadów
i

Ekspertyzy, sprawozdania i wnioski

 • Obsługa firm w zakresie ochrony środowiska – „stały abonament”
 • Opłaty środowiskowe
 • KOBiZE
 • PRTR
 • Ekspertyzy botaniczne, dendrologiczne
 • Ekspertyza krajobrazowa z elementami audytu krajobrazowego
 • Wnioski o warunki zabudowy
 • Wniosek o wycinkę drzew
 • Program Ochrony Środowiska
 • Wyznaczanie stref przemysłowych i obszarów ograniczonego użytkowania
 • Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń Chłodniczych

ZREALIZOWANE DOKUMENTACJE

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej w gm. Zblewo.

Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW miejscowości Runowo Krajeńskie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na budowie stacji paliw dla samochodów ciężarowych w gminie Pruszcz Gdański.

Raport ooś wraz z monitoringiem ornitologicznym i chiropterologicznym dla Parku Wiatrowego Janikowo.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na intensyfikacji produkcji soli suchej umożliwiającej przetworzenie całości produkcji soli mokrej w gminie Janikowo.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych w gminie Tuchola.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkaniowych i hotelowych z usługami, garażami i wjazdami przy ul. Poloneza w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ramach pozwolenia zintegrowanego w gminie Bieżuń.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie indyczników w gminie Bogdaniec.

Opracowanie Programu zapobiegania awariom oraz Systemu zarządzania bezpieczeństwem dla ocynkowni Termetal.

Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu w gminie Giżycko.

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do rowu w gminie Bobrowniki.

Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w linie do produkcji zbiorników stalowych, śrutownię i malarnię do malowania zbiorników magazynowych zlokalizowanej w Bydgoszczy.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego w gminie Kowalewo Pomorskie.

Raport ooś dla Centrum Sportów Wodnych i Centrum Turystyki Zdrowotnej na terenie Cukrowni w gminie Żnin.

Uruchomienie urządzenia do pakowania produktów roślinnych na terenie Zakładu Agro-Land w Zgierzu.

Pozwolenie zintegrowane dla instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej w gminie Krasnopol.

Pozwolenie wodnoprawne na usunięcie trzcinowisk z brzegów i wód jeziora w gminie Żnin.

Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1 MW na powierzchni do 6,5 ha, zlokalizowanej w miejscowości Siemoń, gmina Zła Wieś Wielka.

Uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Władysławowo, gmina Łabiszyn.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Rogowo.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku o funkcjach: usługowej (hotel), biurowej i handlowej z garażem podziemnym przy Al. Krakowskiej w Warszawie.

Ekspertyza przyrodnicza z zakresu ornitologii i chiropterologii dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku usługowego w gminie Grzmiąca.

Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustów drogowych w gminie Biała.

Budowa czterech obiektów magazynowych miejscowości Lubosz, gmina Kwilcz.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali lodowiska w Bydgoszczy.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na instalacji zbiornika kontenerowego LNG wraz z odmierzaczem w Olsztynie.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej w gminie Kwidzyn.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 kurników i odchowalni dla kur niosek w gminie Lutocin.

Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu przetwórstwa owoców zlokalizowanego w miejscowości Morsk, gm. Świecie.

Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów w Nowinie, gm. Elbląg.

SEKTORY

Nasza firma oferuje kompleksowe wsparcie z zakresu działań mających na celu uzyskanie pozytywnych decyzji organów administracyjnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji.

Wiemy, jak wiele rozmaitych warunków w zakresie ochrony środowiska muszą spełnić firmy z poszczególnych branż, samorządy jak również indywidualne podmioty, dlatego dobieramy rozwiązania, odpowiednio dopasowane do różnorodnych sektorów, takich jak m.in. przemysł, rolnictwo, czy branża budowlana. Świadczymy wsparcie z zakresu wykonywania ocen i analiz oraz pozwoleń.

ekopolska

Przemysł

ekopolska

Inwestycje drogowe

ekopolska

Rolnictwo

ekopolska

Zaudowa mieszkaniowa

ekopolska

Obsługa prawna

ekopolska

Odnawialne źródła energii

ekopolska

Wydobywanie kopalin

ekopolska

Oczyszczalnie ścieków

ekopolska

Pobór wód

ekopolska

Hale przemysłowe

ekopolska

Ochrona krajobrazu

ekopolska

Infrastruktura elektromagnetyczna

REFERENCJE

Nasz profesjonalizm oraz doświadczenie, pozwoliło nam zyskać zaufanie wielu klientów, działających w różnych branżach, o czym świadczą otrzymane od nich referencje.

Jesteśmy doceniani za terminowość oraz dbałość o każdy szczegół, co pozwala na kompleksową realizację powierzonych nam zleceń, kończącą się otrzymaniem niezbędnych pozwoleń na realizację planowanej inwestycji.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych norm i warunków, które należy spełnić przy jego realizacji.

ASPAK Usługi Budowlane

„Dokumentacja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, z rozszerzonym zakresem
informacji obejmującym specjalistyczną analizę w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji, dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, a także rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Należyte wykonanie zadania potwierdzone zostało uzyskaniem stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze stwierdzeniem braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, w krótkim okresie oczekiwania.”

Andrzej Mey Gospodarstwo Rolne

„Firma dała się poznać jako solidny i profesjonalny partner, który zatrudnia godnych zaufania oraz bardzo pomocnych pracowników posiadających dużą wiedzę z zakresu ochrony środowiska, co pozwoliło na rzetelne, profesjonalne i szybkie przygotowanie potrzebnych dokumentów.”

ARTERIA INTERNATIONAL Sp. z o.o.

„Wysoki poziom wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i pracowników formy sprawia, iż z przyjemnością możemy polecić firmę EkoPolska jako solidnego partnera przy realizacji opracowań z zakresu ochrony środowiska.”

Biuro Projektów Drogowych KFG Design

„Dokumenty zostały sporządzone fachowo, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskały akceptację organów opiniujących.”

Zbigniew Sołtys Gospodarstwo Rolne

„Przystępując do rozbudowy mojego gospodarstwa nawiązałem owocną współpracę z firmą EkoPolska Sp. k. Pomimo znacznej odległości od siedziby firmy, jej przedstawiciele przybyli do miejsca lokalizacji inwestycji, gdzie przeprowadzili wizję terenową oraz przeprowadzili wywiad na temat planowanego przedsięwzięcia.”

Zespół Badawczo-Projektowany MOSTY-WROCŁAW S.c.

„Zamówione opracowanie zostało wykonane rzetelnie i terminowo. Wysoki poziom wiedzy i zaangażowania sprawia, że współpraca z firmą EkoPolska Sp. k. przebiegała profesjonalnie.”

Spółdzielnia Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Roślin Oleistych AGRO-KŁOS

„Firma EkoPolska Sp. k. jest niezawodnym partnerem. Zatrudnia solidnych i godnych zaufania pracowników wyróżniających się dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska, co umożliwiło profesjonale i rzetelne wykonanie dokumentów.”

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Paweł Zabielski

„Fachowość podejścia do zagadnienia oraz zaangażowanie pracowników przy wykonywaniu dokumentacji stanowi dowód wiarygodności firmy. W związku z powyższym udzielam rekomendacji firmie EkoPolska i polecam ją kolejnym inwestorom.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej

„Rekomendujemy firmę EkoPolska Mojzesowicz Sp. k. jako godną polecenia dla inwestorów szukających fachowego wykonawcy dla sporządzenia dokumentacji środowiskowej niezbędnej dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.”

Enwiat Sp. z o.o.

„Zamówione opracowania zostały wykonane terminowo i z należytą starannością. Wobec powyższego potwierdzamy rzetelność, profesjonalizm wykonania dokumentacji, a także pełne zaangażowanie i miłą atmosferą podczas współpracy.”

ENERGA-VEST Tomasz Filochowski

„Sporządzony przez firmę raport środowiskowy został wykonany rzetelnie oraz terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co pozwoliło na szybkie uzyskanie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pozytywnej decyzji środowiskowej.”

Solanum Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o.

„Współpraca odbywała się komfortowo dla inwestora – cechą charakterystyczną firmy jest sprawna komunikacja elektroniczna i błyskawiczna reakcja na sugestie i często nietypowe prośby inwestora. Z dużą cierpliwością pracownicy dokonują niezbędnych zmian w dokumentach. Dużym atutem firmy jest bezpośredni kontakt ze specjalistami poszczególnych dziedzin przy opracowywaniu dokumentów. Zarówno pracownicy jak i kadra zarządzająca jest zawsze do dyspozycji inwestora i zorientowana w zaawansowaniu projektu w poszczególnych urzędach, co jest wyjątkiem w tej branży.”

Biuro Andrzejewski Pracownia Projektowa

„Dokumentacja została sporządzona w sposób w pełni fachowy, przy zachowaniu uzgodnionych terminów. Efekty pracy spełniają wszystkie, stawiane przez moją pracownię wymagania. Rzetelność i profesjonalne podejście do powierzonych obowiązków to tylko niektóre z zalet pracowników zatrudnionych w firmie.”

ATS S. A.

„Firma EkoPolska Sp. k. jest niezawodnym partnerem, sprawnie komunikującym się i błyskawicznie reagującym na sugestie i nietypowe prośby Inwestora. Nie mając żadnych uwag co do solidności wykonywanych usług z zakresu ochrony środowiska oraz lojalność wobec naszej firmy, z przyjemnością mogę polecić firmę wszystkim potencjalnym klientom.”

ZAUFALI NAM

KONTAKT

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41

FORMULARZ KONTAKTOWY