Kariera

Praktyki/staże

Jeżeli chcesz uzyskać doświadczenie oraz nabyć podstawowe umiejętności niezbędne w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska prześlij swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

Poszukujemy kandydatów na poniższe stanowiska.

W przesyłanych e-mailach prosimy o wskazanie, na które stanowisko Państwo chcą aplikować.

Specjalista ds. przyrody

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie:
  inwentaryzacji przyrodniczych,
  ekspertyz botanicznych,
  inwentaryzacji dendrologicznych,
  ekspertyz ornitologicznych.
 •  współudział w opracowywaniu dokumentacji środowiskowych z zakresu ochrony przyrody,
 • praca w biurze oraz w terenie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, botanika, biologia
 • doświadczenie związane z wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych (MS-Office),
 • terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Oferujemy:

 • po przejściu okresu próbnego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w przyjaznym i sympatycznym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

Specjalista ds. gospodarki odpadami

Opis stanowiska:

 • pomoc w prowadzeniu procedur dotyczących wydawania pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami,
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji środowiskowych z zakresu gospodarki odpadami.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z gospodarką odpadami,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych (MS-Office),
 • terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Oferujemy:

 • po przejściu okresu próbnego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 •  pracę w przyjaznym i sympatycznym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

Asystent ds. ochrony środowiska

Opis stanowiska:

 • pomoc w prowadzeniu procedur dotyczących wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów publicznych i prywatnych,
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji środowiskowych,
 • pomoc w zakresie uzyskiwania pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami,
 • pomoc w bieżącej obsłudze sekretariatu i wspomaganie pracy biura.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geologia, hydrogeologia, biologia, geografia, rolnictwo, zootechnika, biotechnologia lub pokrewne,
 • minimum półroczne doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną środowiska,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych (MS-Office),
 • terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Oferujemy:

 • po przejściu okresu próbnego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w przyjaznym i sympatycznym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

Specjalista ds. ochrony środowiska

Opis stanowiska:

 • współprowadzenie procedur dotyczących wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów publicznych i prywatnych,
 • współudział w opracowywaniu dokumentacji środowiskowych, m.in. kart informacyjnych przedsięwzięć, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • pomoc w bieżącej obsłudze sekretariatu i wspomaganie pracy biura.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geologia, hydrogeologia, biologia, geografia, rolnictwo, zootechnika, biotechnologia lub pokrewne,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ustawy oos,
 • minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną środowiska,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Operatu FB, SON3,
 • mile widziana znajomość przeprowadzania inwentaryzacji przyrodniczych,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych (MS-Office),
 • terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Oferujemy:

 • po przejściu okresu próbnego zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w przyjaznym i sympatycznym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

Główny specjalista ds. ochrony środowiska

Opis stanowiska:

 • samodzielne prowadzenie procedur dotyczących wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska dla podmiotów publicznych i prywatnych,
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięć,
 • udział w opracowywaniu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 •  sporządzanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • opracowywanie wniosków z zakresu pozwoleń odpadowych oraz pozwoleń zintegrowanych,
 • reprezentowanie klientów przed jednostkami administracji publicznej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, geologia, hydrogeologia, biologia, geografia, rolnictwo, zootechnika, biotechnologia lub pokrewne,
 • minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku związanym z analogicznym zakresem prac w dziedzinie ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska, w szczególności ustawy OOŚ oraz ustawy o odpadach,
 • mile widziana znajomość oprogramowania Operatu FB lub SON3 lub wykazanie się przeprowadzonymi inwentaryzacjami przyrodniczymi,
 • znajomość obsługi systemów komputerowych (MS-Office),
 • terminowość, systematyczność, dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie i pozytywne nastawienie do pracy.

Oferujemy:

 • niezbędne narzędzia pracy,
 • interesującą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w przyjaznym i sympatycznym zespole.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: sekretariat@ekopolska.org.pl

EkoPolska Sp. k.

Gogolinek 22, 86-011 Wtelno

NIP: 9671354853, REGON: 341296982

e-mail: sekretariat@ekopolska.org.pl

Oddziały:

Bydgoszcz: tel. 52 552 03 43

Warszawa: tel. 22 873 82 42

Wrocław: tel. 71 728 23 41

Poznań: tel. 61 610 33 41

Olsztyn: tel. 89 650 13 41

Łódź: tel. 42 230 03 41

Kraków: tel. 12 345 22 41