Zbigniew Sołtys Gospodarstwo Rolne

„Przystępując do rozbudowy mojego gospodarstwa nawiązałem owocną współpracę z firmą EkoPolska Sp. k. Pomimo znacznej odległości od siedziby firmy, jej przedstawiciele przybyli do miejsca lokalizacji inwestycji, gdzie przeprowadzili wizję terenową oraz przeprowadzili wywiad na temat planowanego przedsięwzięcia.”