ASPAK Usługi Budowlane

„Dokumentacja została zrealizowana zgodnie z przepisami prawa, z rozszerzonym zakresem
informacji obejmującym specjalistyczną analizę w zakresie dotrzymania standardów emisyjnych z instalacji, dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, a także rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku. Należyte wykonanie zadania potwierdzone zostało uzyskaniem stosownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze stwierdzeniem braku potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, w krótkim okresie oczekiwania.”