Biuro Projektów Drogowych KFG Design

„Dokumenty zostały sporządzone fachowo, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskały akceptację organów opiniujących.”