Przebudowa drenowania (urządzeń melioracji wodnych szczegółowych) w miejscowości Olszewo.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla stacji demontażu pojazdów w gminie Golub-Dobrzyń.

SBN Runowo Sp. z o. o. „SBN Runowo Sp. z o. o. udziela rekomendacji firmie EkoPolska, która wykonała Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej i obiektu...

Ferma Drobiu Adrian Patoleta „Firma ta, poza podstawowymi dokumentami, zaoferowała swoją pomoc prawną, co było kluczowe w całym procesie administracyjnym. Wszystkie dokumenty zostały wykonane w solidny sposób, bez żadnych opóźnień terminowych. Zespół...

ENERTOM Paweł Tomczak „Sporządzona przez firmę EkoPolska Sp. k. dokumentacja środowiskowa została wykonana w sposób rzetelny, fachowy i terminowy, dzięki czemu umożliwiła naszemu Przedsiębiorstwu sprawną realizację przedsięwzięć. EkoPolska Sp. k. jest...