Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie hali lodowiska w Bydgoszczy.