Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy do 4 x 1 MW na powierzchni do 6,5 ha, zlokalizowanej w miejscowości Siemoń, gmina Zła Wieś Wielka.

Budowa czterech obiektów magazynowych miejscowości Lubosz, gmina Kwilcz.

Opracowanie Programu zapobiegania awariom oraz Systemu zarządzania bezpieczeństwem dla ocynkowni Termetal.

Montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1 MW miejscowości Runowo Krajeńskie.

Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów w Nowinie, gm. Elbląg.

Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu przetwórstwa owoców zlokalizowanego w miejscowości Morsk, gm. Świecie.