Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w gminie Rogowo.