Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej fermy drobiu w gminie Giżycko.