Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na intensyfikacji produkcji soli suchej umożliwiającej przetworzenie całości produkcji soli mokrej w gminie Janikowo.