Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkaniowych i hotelowych z usługami, garażami i wjazdami przy ul. Poloneza w Dzielnicy Ursynów w Warszawie.