Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do rowu w gminie Bobrowniki.