Pozwolenie wodnoprawne na usunięcie trzcinowisk z brzegów i wód jeziora w gminie Żnin.