Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku o funkcjach: usługowej (hotel), biurowej i handlowej z garażem podziemnym przy Al. Krakowskiej w Warszawie.