Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na instalacji zbiornika kontenerowego LNG wraz z odmierzaczem w Olsztynie.