Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 kurników i odchowalni dla kur niosek w gminie Lutocin.