Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustów drogowych w gminie Biała.