Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego w gminie Kowalewo Pomorskie.