Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie indyczników w gminie Bogdaniec.