Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ramach pozwolenia zintegrowanego w gminie Bieżuń.