Przebudowa drenowania (urządzeń melioracji wodnych szczegółowych) w miejscowości Olszewo.