Zwiększenie zdolności produkcyjnej zakładu przetwórstwa owoców zlokalizowanego w miejscowości Morsk, gm. Świecie.