Zbieranie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów w Nowinie, gm. Elbląg.