Opracowanie Programu zapobiegania awariom oraz Systemu zarządzania bezpieczeństwem dla ocynkowni Termetal.