ENERTOM Paweł Tomczak

„Sporządzona przez firmę EkoPolska Sp. k. dokumentacja środowiskowa została wykonana w sposób rzetelny, fachowy i terminowy, dzięki czemu umożliwiła naszemu Przedsiębiorstwu sprawną realizację przedsięwzięć. EkoPolska Sp. k. jest sprawdzonym partnerem, gwarantującym realizację pojętego zadania.”