Zbiór jest końcowym, a jednocześnie

trudnym i ważnym etapem w technologii uprawy buraka cukrowego, w trakcie którego oceniania jest całkowita wielkość plonów. Obecnie coraz większe znaczenie w przeciwdziałaniu obniżkom plonów buraków cukrowych wykazują działania prewencyjne, takie jak stosowanie nawadniania. Na podstawie badań Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, udowodniono, że czynnikiem wyraźnie poprawiającym zewnętrzne cechy jakościowe korzeni buraków cukrowych było zastosowanie deszczowania. Przypominamy, więc o trwającym naborze wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” dla inwestycji związanych z nawadnianiem.

Burakowe ciekawostki:

– Duże wymagania buraka cukrowego znane były już w XVI w.:  „Ćwikła potrzebuje ziemi dobrze nagnojonej i wilgotnej, bo się w dostatku gnoju bardzo kocha”.
– Pośpiechy to niektóre buraki, które już w pierwszym roku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe, przez co obniżają wartość użytkową zbieranych korzeni.
– Uparciuchy to niektóre osobniki buraka, które w drugim roku uprawy nie wydają pędów kwiatowych.
– Burakochwasty to jednoroczne mieszańce, powstałe ze skrzyżowania buraka cukrowego z dziką jednoroczną formą buraka Beta macrocarpa i Beta maritima. – Burakochwasty, które dostały się na pole razem z materiałem siewnym zakwitają, bez uprzedniej jaryzacji, już po sześciu tygodniach.
– Buraczysko to pole po zbiorze buraków.