Samowola budowlana

Samowola budowlana

Samowola budowlana określana jest jako naruszenie kilku odmiennych przepisów prawa budowlanego. Każdy ukazuje samowolę w innym charakterze. Wszystkie przepisy odnoszą się do naruszeń etapu przystąpienia do realizacji robót budowlanych, etapu trwania...
Warunki rozwoju rolnictwa

Warunki rozwoju rolnictwa

Warunki rozwoju rolnictwa Działania związane z dziedziną rolnictwa zmierzają do rozwoju gospodarki rolnej w Polsce oraz do zwiększenia wartości ekonomicznej, przynoszącej coraz większe przychody rolnikom. Obecne warunki, w jakich...
Wody podziemne

Wody podziemne

Wody podziemne są związane z litosferą i występują pod powierzchnią ziemi na różnych głębokościach. W Polsce są to przeważnie wody opadowe. Woda, która wsiąka i wypełnia pory między ziarnami utworów geologicznych tworzy strefę...