Waloryzacja środowiska przyrodniczego

Waloryzacja środowiska przyrodniczego

Waloryzacja środowiska przyrodniczego określa optymalne sposoby wykorzystania zasobów przyrodniczych oraz zapewnia właściwy kierunek zagospodarowania przestrzeni w celach społecznych i gospodarczych. W Polsce mamy dwa rodzaje waloryzacji:...
Nakazy i ograniczenia wynikające z Prawa wodnego

Nakazy i ograniczenia wynikające z Prawa wodnego

Według Prawa wodnego można wyróżnić trzy rodzaje korzystania z wód:  powszechne – czyli obejmujące wszystkie wody śródlądowe powierzchniowe, które stanowią własność państwa oraz wody morskie wewnętrzne i terytorialne, korzystanie tych wód jest dozwolone...
Kontrole w chlewni

Kontrole w chlewni

Na trenie całej Polski rozpoczynają się kontrole w chlewniach. Będą sprawdzane pod kątem czystości, bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz prawidłowego chowu trzody chlewnej. Aby kontrola przeszła pomyślnie należy pamiętać o następujących...
Ochrona powietrza

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza – zależności klimatyczne i lokalizacyjne Sporządzana dokumentacja dotycząca wskaźników ochrony powietrza zawiera zagadnienia zawarte w metodyce referencyjnej z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w...
Nowe technologie w rolnictwie

Nowe technologie w rolnictwie

Nauki rolnicze, podążając za wytycznymi zrównoważonego rozwoju rolnictwa, oferują coraz więcej metod i rozwiązań mogących znacząco zmniejszyć negatywne wpływy rolnictwa na środowisko i jednocześnie poprawić efektywność ekonomiczną działalności...
Nielegalna wycinka drzew i krzewów

Nielegalna wycinka drzew i krzewów

Kiedy następuje i co grozi wykonawcy? Często słyszy się o sytuacjach w Polsce, gdzie wycina się drzewa i krzewy mające duże znaczenie przyrodnicze i od wielu lat wpisują się niejako w charakter miejsca. Mimo wielu sprzeciwów...