Na trenie całej Polski rozpoczynają się kontrole w chlewniach. Będą sprawdzane pod kątem czystości, bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz prawidłowego chowu trzody chlewnej.

Aby kontrola przeszła pomyślnie należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Pasza musi być tak zabezpieczona, aby żadne zwierzę wolno żyjące oraz domowe nie dostało się magazynów,
 • Rejestr środków transportu przewożących pasze i zwierzęta oraz wejść osób do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie musi być prowadzony rzetelnie i regularnie,
 • Drzwi muszą być szczelne, a w oknach muszą być zamontowane siatki aby zapobiec dostępowi innych zwierząt,
 • Świnie muszą być utrzymywane w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach,
 • Wszystkie zabiegi, czyszczenie świń powinny być wykonywane przez osoby, które pracuje w danym gospodarstwie,
 • Stosować dezynfekcje rąk i obuwia oraz nasączanie mat dezynfekcyjnych, które powinny być wyłożone przed pomieszczeniami, w których utrzymywane są świnie,
 • Odkażać narzędzia i sprzęt, który jest wykorzystywany do produkcji świń,
 • Używać odzież ochronną przez pracowników chlewni,
 • Musi być sporządzany spis posiadanych zwierząt, który sporządza właściciel,
  z uwzględnieniem na kategorie,
 • Zwierzęta powinny mieć precyzyjne znakowanie – trwała identyfikacja,
 • Zakazuje się wprowadzania do gospodarstw tusz, zwłok i produktów pochodzenia od dzików oraz należy przestrzegać 72 – godzinną kwarantannę po udziale w polowaniu,
 • Nie wolno karmić świń zielonką lub ziarnem pochodzenia z obszarów objętych ograniczeniami, chyba że zostały poddane obróbce termicznej.

W sytuacji, gdy w okolicy chlewni pojawi się chory dzik lub ognisko ASF, należy spełnić dodatkowe wymagania:

 • Chlewnia powinna być szczelnie ogrodzona,
 • We wjazdach i wyjazdach powinny znajdować się maty i inne urządzenia do dezynfekcji,
 • Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osobom postronnym,
 • Zwiększyć monitoring i zwalczanie gryzoni,
 • Nie wolno dokonywać uboju na własny użytek innych świń niż utrzymywane w gospodarstwie.

Należy pamiętać, że narzucone wymogi przez Inspektora Weterynaryjnego mają minimalizować ryzyko powstania wirusa, który może rozprzestrzenić się w chlewni, a nie utrudniać pracę gospodarzy, którzy zajmują się chowem i hodowlą świń.