Nauki rolnicze, podążając za wytycznymi zrównoważonego rozwoju rolnictwa, oferują coraz więcej metod i rozwiązań mogących znacząco zmniejszyć negatywne wpływy rolnictwa na środowisko i jednocześnie poprawić efektywność ekonomiczną działalności rolniczej. Gama nowatorskich rozwiązań wiąże się głównie z ideą „rolnictwa precyzyjnego”. Takie działania są możliwe dzięki rozwojowi nauki i techniki na świecie. Ogromną rolę w rozwoju metod produkcji rolniczej przyjaznej środowisku pełni także system rolnictwa ekologicznego. Ukazuje się m.in. w rolnictwie konwencjonalnym, gdzie umożliwia wprowadzenie równowagi w środowisku.

Do rolnictwa wkraczają coraz częściej technologie opracowane i wykorzystywane w dziedzinach, gdzie takie rozwiązania są wymagane. Są to dziedziny takie jak astronautyka, telemetria czy zasoby wojskowe. Źródłem pochodzenia nowych rozwiązań używanych w rolnictwie są odkrycia związane z informatyką, biologią, genetyką laboratoryjną, jak również mechaniką i materiałoznawstwem. 

Technologia dnia dzisiejszego pozwala nam np. na produkcję roślinna w laboratorium. Stany Zjednoczone dysponują technologią rozmnażania ziemniaka przy użyciu mikrobulw, wyhodowanych  in vitro, całkowicie wolnych od chorób wirusowych i grzybowych, dających się wysiewać siewnikiem punktowym. Ta technologia została opracowana przez NASA w kosmosie. Możliwa jest także uprawa ziemniaka z siewu nasion, co jest uznane za rewolucję. 

Coraz powszechniej zaczyna się stosować w rolnictwie system GPS (GeoPositioning System). Maszyny rolnicze, ciągniki, kombajny precyzyjnie kierowane są przy zastosowaniu tej techniki. Pozwala to na dokładniejszą, bardziej wydajną i mniej męczącą pracę. 

Ostatnio do rolnictwa wkraczają technologie używane w działaniach wojsk. Są to między innymi bezzałogowe samoloty czy wielowirnikowe pojazdy latające, tzw. drony. Dzięki szczegółowym zdjęciom wykonywanym przez te maszyny można szybko opracować mapy zasobności gleb, ich żyzności, stanu dojrzałości upraw. Łącząc te dane z innymi źródłami można precyzyjnie planować np. zabiegi nawożenia ustosunkowane do danego areału. W połączeniu z nowościami mechaniki, tworzącymi maszyny ze zmiennym dawkowaniem nawozów, można uzyskać równowagę zasobów składników odżywczych w glebie i kontrolować równomierny wzrost roślin. Dzięki zdjęciom wykonywanym przez drony można również planować meliorację pól, lokalizując miejsca, gdzie występują niedobory lub nadwyżki wody. Drony znalazły swoje zastosowanie również w firmach ubezpieczeniowych, gdzie z ich pomocą są szacowane szkody i straty w uprawach.

Bardzo przełomowym rozwiązaniem technologicznym, który przyczynił się zarówno do rozwoju rolnictwa jak i do ochrony środowiska jest opracowanie siewników punktowych stosowanych do wszystkich upraw. Precyzyjny siew pozwala na znaczne ograniczenie użytych nasion. Umieszczając je punktowo na żądanej głębokości w odpowiednio zagęszczoną glebę, często aplikując jednocześnie w odpowiednim miejscu dawkę nawozu startowego, stwarza optymalne warunki do wschodu i rozwoju roślin. 

W rolnictwie ukierunkowanym na produkcję zwierzęcą nowe technologie przejawiają się głównie pod postacią maszyn i urządzeń, które zastępują prace rąk ludzkich oraz pozwalają na precyzyjne wykonywanie działań usystematyzowanych czasowo i ilościowo. Automatyczny transport i dawkowanie pasz, wody, słomy daje zwierzętom możliwość stałego dostępu do pożywienia. Jednocześnie zapobiega ich marnowaniu i ogranicza produkcję odpadów i nawozów naturalnych. Rozwiązania informatyczne pozwalają na sterowanie urządzeniami wyposażenia obiektów  inwentarskich często nawet z urządzenia mobilnego. 

Technologie cały czas ulegają zmianom, rozwojowi i stają się zastępowane przez coraz nowsze odkrycia i niekonwencjonalne metody. Może się okazać, że to co dziś opisujemy jako „odkrycie, rewolucja, niekonwencjonalna metoda”, za 5-10 lat będzie uznawane za przeżytek i metodę archaiczną. Z każdym krokiem nowe technologie podążają w kierunku rozwoju ekonomicznego oraz starają się do minimum ograniczyć oddziaływania na środowisko. Cały czas trwa poszukiwanie złotego środka i równowagi w przyrodzie.