SBN Runowo Sp. z o. o.

„SBN Runowo Sp. z o. o. udziela rekomendacji firmie EkoPolska, która wykonała Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej i obiektu socjalnego na potrzeby Naszej firmy. (…) Procedura przebiegła sprawnie, a dokumentacja została przygotowana w bardzo krótkim czasie.”