Gaz ziemny – zagrożenia dla środowiska

Gaz ziemny – zagrożenia dla środowiska

Gaz ziemny staje się przewodnim surowcem wykorzystywanym jako paliwo ciepłownicze  i energetyczne. Mimo pozyskiwania go ze złóż gruntowych, wykorzystując zasoby środowiska, gaz ziemny jest jednym z paliw o niewielkiej szkodliwości podczas...
BDO – pytania i odpowiedzi

BDO – pytania i odpowiedzi

BDO. Co to takiego? Zagadnienie dość nowe, lecz dotyczy wielu z Nas. Dotyczy zagadnień gospodarowania odpadami, ilości produkowanych, transportowanych, przetwarzanych odpadów przez firmy i przedsiębiorców. W celu usystematyzowania...
Baza danych o odpadach

Baza danych o odpadach

Przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami  muszą być zarejestrowane na stronie internetowej BDO. Dokonanie wpisu do rejestru skutkuje utworzeniem indywidualnego konta...
Biogazownia

Biogazownia

Biogazownia jako odnawialne źródło energii dla obszarów wiejskich w Polsce. Problematyka związana z sektorem odnawialnych źródeł energii traktowana jest jako priorytet Wspólnej Polityki Rolnej. Ze względu na wyczerpujące się pokłady źródeł energii...
Surowce do procesu biologicznego przetwarzania

Surowce do procesu biologicznego przetwarzania

Wiele odpadów, powstających np.: w gospodarstwach domowych, zakładach przetwórczych czy w rolnictwie, może zostać wykorzystanych do przetwarzania biologicznego. Biologiczne przetwarzanie odpadów polega na wykorzystaniu mikrobiologicznych...
Stacje demontażu pojazdów – wymagane pozwolenia

Stacje demontażu pojazdów – wymagane pozwolenia

Stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, to zakłady zajmujące się przetwarzaniem (przede wszystkim demontażem) wyeksploatowanych pojazdów (czyli odpadów), w celu recyklingu lub przygotowania do unieszkodliwienia. Prowadzący stację...