Uruchomienie urządzenia do pakowania produktów roślinnych na terenie Zakładu Agro-Land w Zgierzu.

Uruchomieniu punktu skupu i przetwarzania odpadów, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Władysławowo, gmina Łabiszyn.

Budowa hali produkcyjnej wyposażonej w linie do produkcji zbiorników stalowych, śrutownię i malarnię do malowania zbiorników magazynowych zlokalizowanej w Bydgoszczy.

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ramach pozwolenia zintegrowanego w gminie Bieżuń.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie indyczników w gminie Bogdaniec.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego wydobywaniu kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego w gminie Kowalewo Pomorskie.