Pozwolenie wodnoprawne na budowę przepustów drogowych w gminie Biała.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegająca na budowie stacji paliw dla samochodów ciężarowych w gminie Pruszcz Gdański.

Raport ooś dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 kurników i odchowalni dla kur niosek w gminie Lutocin.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na instalacji zbiornika kontenerowego LNG wraz z odmierzaczem w Olsztynie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku o funkcjach: usługowej (hotel), biurowej i handlowej z garażem podziemnym przy Al. Krakowskiej w Warszawie.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji do chowu trzody chlewnej w gminie Kwidzyn.