Zastosowanie kompostu w rolnictwie

Zastosowanie kompostu w rolnictwie

Najczęstszym sposobem użytkowania kompostu jest nawożenie. Stosowanie kompostu  jako nawozu zachowuje próchniczność gleby z możliwością jej poprawy. Należy pamiętać jednak,   że w Polsce dawka nawozowa, możliwa do zastosowania w ciągu roku,...
Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony przyrody z dnia 27 kwietnia 2001 roku, przez podmiot korzystający ze środowiska...
Raport do KOBiZE

Raport do KOBiZE

Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do złożenia raportu o emisjach gazów cieplarnianych do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Wysokość opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska zależy...
Kończy się sezon zbiorów buraków cukrowych

Kończy się sezon zbiorów buraków cukrowych

Zbiór jest końcowym, a jednocześnie trudnym i ważnym etapem w technologii uprawy buraka cukrowego, w trakcie którego oceniania jest całkowita wielkość plonów. Obecnie coraz większe znaczenie w przeciwdziałaniu obniżkom plonów buraków...
Dotacje na inwestycje w nawadnianie w gospodarstwach.

Dotacje na inwestycje w nawadnianie w gospodarstwach.

W zakresie do 22 listopada 2019 r. można składać wnioski o przyznanie dotacji na inwestycje w nawodnienia gospodarstwa. Aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie odrzuciła wniosku należy złożyć wszystkie niezbędne...
Samowola budowlana

Samowola budowlana

Samowola budowlana określana jest jako naruszenie kilku odmiennych przepisów prawa budowlanego. Każdy ukazuje samowolę w innym charakterze. Wszystkie przepisy odnoszą się do naruszeń etapu przystąpienia do realizacji robót budowlanych, etapu trwania...